SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

July 2023

[CIM] Mở tiếp nhận hồ sơ sinh viên/học viên đăng ký tham gia chương trình Trao đổi trong học kỳ II năm học 2023-2024

02 chương trình Trao đổi do trường Đại học Quốc tế điều phối dành cho sinh viên/học viên có nguyện vọng đi học trao đổi ở nước ngoài trong học kỳ II năm học 2023-2024. 1) Chương trình International Student Exchange Program (ISEP): – Thời gian: từ tháng 1 hoặc tháng 2/2024 đến tháng 6 hoặc tháng 7/2024 – …

[CIM] Mở tiếp nhận hồ sơ sinh viên/học viên đăng ký tham gia chương trình Trao đổi trong học kỳ II năm học 2023-2024 Read More »

Short-term Internship Programs at SIIT (Scholarship)

Chương trình Học bổng của trường đối tác Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) – Thammasat University dành cho sinh viên tham gia chương trình thực tập ngắn hạn Short-term Internship Program (STIP). Thông tin cơ bản như sau: 1. Thời gian thực tập: Thực tập 4 tuần đến 8 tuần trong giai đoạn 15/10/2023 …

Short-term Internship Programs at SIIT (Scholarship) Read More »

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto togel online lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto