SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

February 2023

Thông tin học bổng Kumho Asia & EVN năm học 2022 – 2023

1. Chương trình học bổng Kumho Asiana năm học 2022 – 2023 Thông tin học bổng qua fanpage: TẠI ĐÂY Thông tin học bổng qua website: TẠI ĐÂY 2. Chương trình học bổng EVN năm học 2022 – 2023 Thông tin học bổng qua fanpage: TẠI ĐÂY Thông tin học bổng qua website: TẠI ĐÂY

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 – 𝐕𝐍𝐔𝐇𝐂𝐌 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐫𝐨𝐥𝐥 𝐧𝐞𝐰 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐡.𝐃. 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝐢𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥 and 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐬 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠.

𝐈𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 – 𝐕𝐍𝐔𝐇𝐂𝐌 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐫𝐨𝐥𝐥 𝐧𝐞𝐰 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐡.𝐃. 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝐢𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥 and 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐬 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠. Today, most manufacturing companies and enterprises have to approach new technologies and production methods, requiring more systematic ways of seeing and solving problems in the context of competitive productivity, quality, and price. Therefore, the demand …

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 – 𝐕𝐍𝐔𝐇𝐂𝐌 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐫𝐨𝐥𝐥 𝐧𝐞𝐰 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐡.𝐃. 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝐢𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥 and 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐬 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠. Read More »

Chương trình Học bổng Thạc sĩ Đại học Quốc gia Singapore (NUS) năm 2023

Chương trình Học bổng Thạc sĩ Đại học Quốc gia Singapore (NUS) năm 2023. Thông tin cơ bản về chương trình như sau: 1. Nội dung chương trình: Từ năm 2023, NUS sẽ triển khai chương trình trao đổi Student Exchange Program (SEP) dành cho các sinh viên xuất sắc và có năng lực lãnh đạo …

Chương trình Học bổng Thạc sĩ Đại học Quốc gia Singapore (NUS) năm 2023 Read More »

Học bổng Khoa học Công nghệ Vingroup dành cho chương trình Thạc sĩ – Tiến sĩ năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025

Buổi chia sẻ Học bổng Khoa học Công nghệ Vingroup dành cho chương trình Thạc sĩ – Tiến sĩ năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025. Thông tin Buổi chia sẻ cụ thể như sau: Đối tượng hướng đến: Sinh viên năm 3, năm 4 ngành Khoa học – Công nghệ có quan tâm đến …

Học bổng Khoa học Công nghệ Vingroup dành cho chương trình Thạc sĩ – Tiến sĩ năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025 Read More »

𝐈𝐔 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐔𝐏 𝐃𝐄𝐌𝐎 𝐃𝐀𝐘 2023

  💡 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭t: https://bit.ly/IUSdd23_Information 🍀 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚: https://bit.ly/Register_IUSdd23  ️🎯 Đối tượng: Nghiên cứu sinh, học viên cao học, 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐚̆𝐦 2–𝟒 và các nhóm dự án/ý tưởng khởi nghiệp. Các thí sinh tham gia theo nhóm từ 3-5 thành viên, trong đó cho phép tối đa 50% thành viên …

𝐈𝐔 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐔𝐏 𝐃𝐄𝐌𝐎 𝐃𝐀𝐘 2023 Read More »

Webinar học bổng INVEST YOUR TALENT của Chính phủ Ý

Webinar học bổng INVEST YOUR TALENT của Chính phủ Ý. Thông tin cơ bản về Webinar như sau: Thời gian: 14h30, thứ 7, ngày 11/02/2023 Cách tham dự Webinar: đăng ký tham dự tại đường link  https://forms.gle/B7SLeEsM7fE3E85q9 Thông tin về học bổng INVEST YOUR TALENT như sau: Đối tượng: các sinh viên có nhu cầu tham gia các …

Webinar học bổng INVEST YOUR TALENT của Chính phủ Ý Read More »