SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

November 2023

Thông báo Học bổng Chính phủ Áo (Ernst Mach Grant) năm học 2024-2025 dành cho Sinh viên/Học viên Thạc sĩ tham gia chương trình Trao đổi tại Management Center Innsbruck

Thông tin cơ bản như sau: Giá trị học bổng: EMG hỗ trợ chi phí hàng tháng (1,150 EUR/tháng), chi phí chỗ ở (300-800 EUR/tháng), bảo hiểm (55-200 EUR/ứng viên), chi phí đi lại (nhiều nhất 1,000 EUR). Thời gian học trao đổi: Học kỳ I (4 tháng) hoặc cả năm học 2024-2025 (10 tháng); […]

Thông báo Học bổng Chính phủ Áo (Ernst Mach Grant) năm học 2024-2025 dành cho Sinh viên/Học viên Thạc sĩ tham gia chương trình Trao đổi tại Management Center Innsbruck Read More »

Chương trình NTU PEAK ASEAN của Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University) Singapore.

Thông tin cơ bản về chương trình như sau: 1. Nội dung: NTU PEAK ASEAN là chương trình kéo dài 03 tuần dành cho sinh viên tại Việt Nam tham gia làm việc nhóm cùng với các sinh viên của Đại học NTU, nhằm tìm ra những giải pháp cho các vấn đề kinh doanh

Chương trình NTU PEAK ASEAN của Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University) Singapore. Read More »

THÔNG BÁO: TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LÊN THẠC SĨ (BSMS) – HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

Hạn chót đăng ký: ngày 15 tháng 12 năm 2023 Đối tượng xét tuyển – Sinh viên năm 3, năm 4 (từ khóa 2020) – Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét tuyển: ≥ 50% tín chỉ chương trình đại học – Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: ≥ 70

THÔNG BÁO: TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LÊN THẠC SĨ (BSMS) – HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 Read More »

Thông tin về US ASEAN Science, Technology, and Innovation Cooperation Program.

Arizona State University đang thực hiện tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á chương trình STIC (US ASEAN Science , Technology, and Innovation Cooperation Program), hướng đến xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiếp

Thông tin về US ASEAN Science, Technology, and Innovation Cooperation Program. Read More »

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân 2024 tại HUFS

chương trình Trao đổi sinh viên học kỳ mùa Xuân 2024 tại trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk (Hankuk University of Foreign Studies – HUFS), Hàn Quốc. Thông tin cơ bản về chương trình như sau: 1. Thời gian: từ ngày 04/3/2024 đến ngày 21/6/2024 2. Địa điểm: Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Hàn Quốc 3. Đối tượng: Ứng

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân 2024 tại HUFS Read More »