Thông báo ứng tuyển học bổng VALOMA 2022 – vòng Khoa IEM

Thông báo ứng tuyển học bổng VALOMA 2022 – vòng Khoa IEM Đối tượng: Sinh viên đang theo học ngành LSCM tại khoa IEM Sinh viên đọc quy định xét duyệt như link bên dưới: https://drive.google.com/file/d/1YDbP89Q4zPvmR1Z8cd7xPVDtSKFk9xYo/view?usp=sharing Sinh viên ứng tuyển theo đường link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCSOqRNkDlThC3nFHnOv9RyzEv5p3rVukei3lwGwH5HaFf2A/viewform Deadline ứng tuyển vòng khoa IEM: 14/09/2022 Khoa sẽ thông …

Thông báo ứng tuyển học bổng VALOMA 2022 – vòng Khoa IEM Read More »